Gerard Anderiesen gradient

Gerard Anderiesen

Gerard Anderiesen (Alkmaar, 1954) is sinds de start van Stadgenoot (2008) bestuurder van deze Amsterdamse woningbouwcorporatie. Voorheen was hij directeur van de Algemene Woningbouw Vereniging (AWV), die met Het Oosten opging in de nieuwe corporatie. Tot 2011 bestuurde hij Stadgenoot samen met Frank Bijdendijk, de voormalige directeur van Het Oosten. Na de pensioenering van Bijdendijk besloot Anderiesen om het roer inzake de Westermoskee om te gooien en te scheiden van de Turkse moskeebouwers. De splitsing werd bij de rechter geregeld in het voordeel van de Turken, aan wie de woningbouwcorporatie 1,7 miljoen euro moest terugbetalen. Anderiesen is van huis uit socioloog, die zich al in de jaren negentig verdiepte in achterstandswijken.