Boek

Boek

Westermoskee#5.inddHet boek De Westermoskee en de geschiedenis van de Nederlandse godsdienstvrijheid van journalist en schrijver Kemal Rijken is in november 2014 verschenen. Kemal Rijken werkte mee aan deze online documentaire, waarvoor hij de meeste teksten schreef.

In het boek gaat Rijken dieper in op de geschiedenis van het moskeeproject. Hij heeft uitgebreid onderzoek gedaan en sprak de belangrijkste betrokkenen. Tegelijkertijd plaatst Rijken de ontwikkelingen van de bouw in de context van de geschiedenis van de Nederlandse godsdienstvrijheid, waaruit overeenkomsten en verschillen naar voren komen tussen de Turken en andere minderheden zoals de Joden en katholieken.